FORFREMMELSE TIL DEN HØYE SANNHETS GRAD FOR REMY EINAR TEISTKLUBB

18. februar 2019

Publisert den 20. februar 2019

Hovedposten i logesalen denne kvelden var forfremmelse til Den Høye Sannhets Grad av bror Remy Einar Teistklubb. Det var en høytidelig og fin seremoni i logesalen og et sedvanlig godt herremåltid i en festpyntet festsal på ettermøtet.

Møteprogram Vår 2018 Loge 151 Bolsøy

Publisert den 01. januar 2018