Møtekalender for Odd Fellow huset i Molde.

Kalenderen inneholder også Leirmøter i Distrikt nr. 18.

Alle møter er grunnet Korona situasjonen avlyst frem til høst terminen