Møtekalender for Odd Fellow huset i Molde.

Kalenderen inneholder også Leirmøter i Distrikt nr. 18.

Alle møter er grunnet Korona situasjonen avlyst frem til høst terminen

Lørdag 5. desember
19:00
O Arbeidsmøte/Julemøte
Onsdag 6. januar 2021