molde

Velkommen
til Odd Fellow Ordenen i Molde

Odd Fellow Ordenen dreier seg om vennskap, gode livsverdier og personlig utvikling på tvers av generasjoner, kjønn, etnisitet, livssyn og kulturell bakgrunn.


Odd Fellow Ordenen er en verdensomspennende, snart to hundre år gammel orden, basert på et etisk/moralsk  verdigrunnlag.

Odd Fellow Ordenen i Norge har vel 22 000 medlemmer fordelt på 87 byer og tettsteder. Ordenen er etablert i mange land over hele verden, der medlemmene alltid vil føle seg velkommen.

Odd Fellow Ordenen er åpen for både kvinner og menn – henholdsvis Rebekkaloger og Odd Fellow loger.

Spørsmål:

Er Odd Fellow Ordenen hemmelig?

Svar:

Nei, men en del av møteinnholdet er forbeholdt medlemmer. Ellers er formål, medlemslister og møteform offentlig tilgjengelig. Det er gode etiske og moralske livsverdier som ligger til grunn for alle aktiviteter og samvær, og Den gylne leveregel står sentralt. 

Spørsmål:

Hvor gamle er medlemmene?

Svar:

Noe av det mest verdifulle med Odd Fellow-fellesskapet er at man knytter vennskapsbånd på tvers av generasjonene. I dagens hektiske, individualistiske samfunn er dette ganske unikt. Medlemmene i logene i Molde varierer fra ca. 30 til over 90 år i alder.

Spørsmål:

Hvor ofte møtes man?

Svar:

I Molde er det to Rebekka loger og tre Odd Fellow loger - alle med ulike møtedager og møtefrekvens fra 2 til 4 ganger i måneden.

Spørsmål:

Er det møteplikt?

Svar:

Nei, den enkelte møter så ofte en kan.  De fleste trives så godt at de prioriterer logekveldene som et verdifullt element i livet.  Medlemmene gleder seg til møtene, og har utbytte av de mange vennskapsbånd som knyttes

Spørsmål:

Hva gjør vi på møtene?

Svar:

Vi begynner med å samles i en spesiell logesal, der logens faste arbeid og seremonier gjennomføres.  Denne delen kan vare fra en drøy halvtime til ca. halvannen time, avhengig av agendaen for møtet.   Etter møtet i logesalen samles vi til hyggelig, vennskapelig samvær i festsalen, der det er servering av ulik art.  Dette varierer fra loge til loge og fra møte til møte.  Logemøtene avsluttes senest kl. 23:00.

Spørsmål:

Hvordan kler vi oss?

Svar:

Helt fra ordenens opprinnelse har medlemmene kledd seg likt til møtene. Grunnen er at man ønsker å fjerne ytre ulikheter og symboler på sosial, økonomisk og yrkesmessig status. I Odd Fellow er det mennesket som er viktig. Møtene skal også ha en ramme av verdighet og gjensidig respekt. Kvinnene har sort bluse og sort skjørt som møteantrekk, mens herrene har sort dress, sort slips og hvit skjorte.

Spørsmål:

Hvem kan bli medlem?

Svar:

Odd Fellow Ordenen er åpen for mennesker av enhver bakgrunn. Det er én ting alle Odd Fellows har felles; nemlig at vi anerkjenner et Høyeste Vesen. I det ligger ikke at vi har religiøse temaer på dagsorden - det er faktisk forbudt å diskutere religion og politikk på våre møter. Det Høyeste Vesen er i Odd Fellows betydning konfesjonsfritt og personlig. Du må ellers ha fylt 21 år.

Spørsmål:

Er logene for kvinner og menn helt adskilte?

Svar:

Ja, selv om begge tilhører Odd Fellow Ordenen i Norge drives de helt adskilt med egne møtedager, og ordenshemmeligheter deles ikke. Det hender likevel at det arrangeres uformelle fellesmøter, da gjerne om sommeren kombinert med en utflukt.

Spørsmål:

Vil alle kunne trives i Odd Fellow?

Svar:

Odd Fellow Ordenen er ikke en forening – det er en tradisjonsrik Orden basert på et etisk/moralsk verdisett. For å trives må en ta Ordenens verdisett på alvor og være innstilt på at tradisjoner og væremåte skal respekteres og ivaretas. Medlemmene vil da knytte mange nye, livsvarige vennskap og ta del i et rikt sosialt fellesskap på tvers av generasjonene, der både humor, trivsel og omsorg for hverandre står sentralt.

Spørsmål:

Hvordan kommer jeg videre?

Svar:

Ved å ta kontakt med en du kjenner i Odd Fellow, vil du bli tatt vel hånd om. Du kan også ta direkte kontakt med en av logene - se neste side.

For å søke medlemskap må man ha et fadder som allerede er medlem i Ordenen - men ikke nødvendigvis fra den loge man søker opptak i. Kjenner du ingen medlemmer, vil Ordenen - etter å ha blitt litt bedre kjent med deg - eventuelt tildele et fadder som vil bli din "mentor" og følgesvenn i ditt fremtidige logeliv.

Alle loger i Molde arrangerer venneaftener en eller to ganger i året. Her får man være med både i logesalen og festsalen og oppleve en helt vanlig logekveld - uformelt, uforpliktende og informativt.

Hjertelig velkommen til oss i Odd Fellow!